LINGHANG FOOD (SHANDONG) CO., LTD

LINGHANG IOMITE hoş geldiňiz

Dünýäniň öňdebaryjy gyssagly nahar öndürijisi hökmünde iň oňat önümleri hödürleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hytaýda iň ökde gözleg topary we QC bölümi bar.

 • 160-dan gowrak ýurda, esasan Europeewropa, Demirgazyk Amerika / merkezi / Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we Günorta Pacificuwaş umman ýurtlaryna eksport edýäris.

  ÖNÜMLER SATYLARY

  160-dan gowrak ýurda, esasan Europeewropa, Demirgazyk Amerika / merkezi / Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we Günorta Pacificuwaş umman ýurtlaryna eksport edýäris.

 • Zawod dört sany häzirki zaman awtomatiki önümçilik liniýasyny gurmak üçin onlarça million dollar maýa goýdy.Awtomatiki önümçilik enjamlary her 8 iş sagadynda 300000-den gowrak önüm öndürýär.

  BIZI ST Güýçlerimiz

  Zawod dört sany häzirki zaman awtomatiki önümçilik liniýasyny gurmak üçin onlarça million dollar maýa goýdy.Awtomatiki önümçilik enjamlary her 8 iş sagadynda 300000-den gowrak önüm öndürýär.

 • Müşderilere ýokary hilli hyzmat bermek ýörelgesine laýyklykda gowy iş ediň, önümiň hilini durmuş hökmünde kabul ediň we maksat hökmünde müşderileriň gyzyklanmalaryny hasam artdyryň.

  Hyzmatlarymyz

  Müşderilere ýokary hilli hyzmat bermek ýörelgesine laýyklykda gowy iş ediň, önümiň hilini durmuş hökmünde kabul ediň we maksat hökmünde müşderileriň gyzyklanmalaryny hasam artdyryň.

Meşhur

önümlerimiz

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dessine naharlaryň tagamyny, tort ölçegini we gaplanyşyny sazlap bileris.

2016-njy ýyldan başlap, zawodymyzyň gyssagly naharlarynyň ýyllyk satuwy 180 million ABŞ dollaryndan gowrak boldy we soňky ýyllarda çalt ösmegini dowam etdirdi.

biz kim

Linghang azyk önümleri (Şandong) Ltd., daşary ýurt maýa goýumlaryny, daşary ýurt infrastrukturasyny, işewür syýahatçylygy, köp ýük söwdasyny, azyk önümlerini gaýtadan işlemegi we önümçiligi we halkara söwdany birleşdirýän köp ugurly topar kompaniýasy bolan Şanhaý Linghang Group Co. Ltd.-e tabyn.Topar kompaniýasy, içerki we daşary ýurtlardaky makro-ykdysady ösüş tendensiýasyndaky uly artykmaçlyklaryny we potensialyny doly oýnaýar, dünýäniň giň bazarlaryna çuňňur giňelýär.Elmydama oňat ösüş depginini saklady we haryt dolanyşygy her ýyl 35% -den gowrak ýokarlanýar.Linghang iýmit (Şandong) Ltd., Şandong welaýatynyň Weihai şäherinde ýerleşýär.Zawod 100,000 inedördül metr meýdany 2012-nji ýylda döredildi.

 • Linghang nahary
 • Linghang topary
 • hyzmatdaş hyzmatdaş
 • hyzmatdaş hyzmatdaş1
 • hyzmatdaş hyzmatdaş2
 • hyzmatdaş hyzmatdaş3
 • hyzmatdaş hyzmatdaş5
 • hyzmatdaş hyzmatdaş6